Loftus Versfeld hosts to Prestige Schools Rugby Event

articles.comments (0)

Loftus Versfeld gasheer vir Presige Hoërskole Aand

Die Blou Bulle Rugbyunie sien met groot afwagting uit na die Prestige Hoërskole Rugby-aand wat op 3 Maart op Loftus Versfeld gehou word. Verskeie skole in Pretoria, asook skole uit ander provinsies, sal in 'n eerste van sy soort, teen mekaar kragte meet. Nie minder nie as sewe wedstryd word vanaf 15h00 op Loftus Versfeld gespeel.

Die Blou Bulle skole Waterkloof, Zwartkop, Oos-Moot, Montana, Pretoria Tegniese Hoërskool en Merensky en Ben Vorster van Limpopo speel in wedstryde teen Potchefstroom Gimnasium, EG Jansen, Jeppe Boys, Welkom Gimnasium en Diamantveld speel in wat beloof om 'n ware feesgeleentheid te wees.

Spanne speel 25 minute aan 'n kant en spanne kan minstens 26 spelers gebruik gedurende die wedstryd, met voordurende plaasvervangings wat mag plaasvind. Geen skoppe pale toe word toegelaat nie.
Volgens Werner de Beer, Hoof: Skole en Amateur Rugby van die BBRU, sal spelers van die Vodacom Bulls groep as toeleier vir elke span optree.

"Hierdie rugbydag is iets wat ons graag wil doen om ons skolespelers te betrek en nader te bring aan die senior span. Dit is 'n fantastiese geleentheid vir die spelers om op Loftus Versfeld te speel en terselfdertyd skouers te vryf met die senior Bulls spelers in ons groep. Boonop is dit 'n geleentheid vir al die spelers om hul talent uit te stal, iets waarna ons baie uitsien. Ons het van die beste skolerugbyspanne in die land en hierdie sal 'n goeie toonvenster van die talent beskikbaar wees," het De Beer gesê.

Volgens die Hoë Prestasiebestuurder van die Blou Bulle Maatskappy (Edms) Bpk, Xander Janse van Rensburg, is dit ook 'n goeie geleentheid vir ouers en rugby-ondersteuners om 'n dag vol rugbyaksie op Loftus Versfeld te kom bywoon.
"Ek wil Werner bedank vir hierdie inisiatief en glo dit sal 'n gesogte datum op die skolerugbykalender word."
Die program is:
15h00: Merensky vs Pretoria Tegniese Skool
16h00: Oos Moot vs Montana
17h00: Ben Vorster vs Potchefstroom Gimnasium
18h00: EG Jansen vs TUKS uitnodigingspan
19h00: Jeppe vs Zwartkop
20h00: Monument vs Diamantveld
21h00: Waterkloof vs Welkom Gimnasium
Toegang is gratis.

 Loftus Versfeld hosts to Prestige Schools Rugby Event

The Blue Bulls Rugby Union is awaiting the first ever Prestige Schools Rugby evening to be held on March 3 at Loftus Versfeld with much anticipation. Numerous Pretoria schools will join a number of schools from neighbouring provinces in a new rugby event that promises much entertainment and good rugby.
No less than seven matches will be played from 15h00 onwards as the schools clash in an exciting addition to the schools calendar.

Blue Bulls schools Waterkloof, Zwartkop, Oos-Moot, Montana, Pretoria Technical High and Limpopo schools Merensky and Ben Vorster will play against the likes of Potchefstroom Gymnasium, EG Jansen, Jeppe Boys, Welkom Gymnasium and Diamantveld.
Matches are 25 minutes per half and squads of 26 players and more are allowed. Rolling subs will also be used, while no kicks to poles will be allowed.

Werner de Beer, Head: Schools and Amateur Rugby at the BBRU confirmed that each team will have members of the Vodacom Bulls to chaperone them.
"This rugby day is something we wanted to do for a while, as it will help bring the professional players closer to the schools. This is a great opportunity for the schools players to play at Loftus Versfeld and at the same time get to meet the senior Bulls players. Another bonus is that we see all the available talent play and the players can stake a claim. I believe we have some of the best schools rugby in the country and this will be a good example of that," De Beer said.

The Blue Bulls Company (Pty) Ltd.’s High Performance Manager, Xander Janse van Rensburg also invited parents and rugby supporters to come and enjoy an afternoon full of exciting schools rugby. "I want to thank Werner for this initiative. I am pretty sure this will become a very sought after invite on any schools fixture list."

The programme is:
15h00: Merensky vs Pretoria Technical High School
16h00: Oos Moot vs Montana
17h00: Ben Vorster vs Potchefstroom Gymnasium
18h00: EG Jansen vs TUKS Invitational
19h00: Jeppe vs Zwartkop
20h00: Monument vs Diamantveld
21h00: Waterkloof vs Welkom Gymnasium
Entrance is free

Pin It

Feb 26, 2016

(0) Loftus Versfeld hosts to Prestige Schools Rugby Event

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *